• Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα άθλησης ο αθλούμενος οφείλει να έχει κάνει τις απαραίτητες ιατρικές και μικροβιολογικές εξετάσεις. Θα πρέπει να έχει γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο, ορθοπαιδικό ιατρό και να έχει τη δέουσα σωματική υγεία και αρτιότητα.
  • Ο αθλούμενος θα πρέπει να είναι ενήμερος των οδηγιών για την ασφαλή συμμετοχή στις προπονητικές επιβαρύνσεις.
  • Τα προπονητικά προγράμματα είναι αυστηρώς προσωπικά. Είναι σχεδιασμένα με βάση τις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση τους καθώς και η εφαρμογή τους από τρίτους.
  • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με ατομική ευθύνη του αθλούμενου.
  • Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες.